Projects co-financed from EU

Project name:

Strengthening of marketing activities of IQ Structures s.r.o. and expansion to foreign markets.

Reg. number:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007523

Program:

OPPIK Marketing- II. Výzva

Objective:

The subject of the project is the export support of IQ Structures s.r.o. at 16 international trade fairs in France, Great Britain, Ireland, Austria, Germany, Russia, Azerbaijan and Guatemala in 2017-2019. The aim of the project is to strengthen the company’s position in the markets where the company is already operating and the entry into new markets. The objective is also to increase the volume of sales of products and growth in sales, as well as to increase the competitiveness of the company.

Realization dates:

11/2016 – 11/2019

Project name:

Production technology of innovative optical security features for protection of modern identity documents against counterfeiting.

Reg.number:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009003

Program:

OP PIK Inovace – III. Výzva

Objective:

The subject of the project submitted by IQ Structures s.r.o. is unique product and process innovation that will enable the company to bring innovated identification documents with better usability and technical properties to mass production.

Realization dates:

01/2017 – 12/2017

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:

Posílení marketingových aktivit IQ Structures s.r.o. a expanze na zahraniční trhy.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007523

Program:

OPPIK Marketing- II. Výzva

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportu společnosti IQ Structures s.r.o. na 15 mezinárodních veletrzích v letech 2017-2019. Cílem projektu je posílení pozice firmy na trzích, kde společnost již působí a vstup na trhy nové. Cílem je rovněž zvýšení objemu prodeje výrobků a s ním spojený nárůst tržeb, v neposlední řadě také zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

11/2016 – 11/2019

Název projektu:

Podpora exportu společnosti IQS Group s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016421

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV – IVV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti IQ Structures s.r.o. prostřednictvím účasti na 10 zahraničnch veletrzích zaměřených na bezpečnostní prvky a LED svítidla. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových odběratelů, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

03/2019 – 12/2022

Název projektu:

Produktová a procesní inovace zaměřená na transmisní bezpečnostní prvky pro polykarbonátové karty

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015175

Program:

OPPIK Inovace – V. Výzva

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu je produktová a procesní inovace 8. řádu, která umožní zavést do produkce společnosti inovované transmisní bezpečnostní prvky pro polykarbonátové karty s unikátními užitnými a technickými vlastnostmi z hlediska bezpečnosti a ochrany proti padělání a napodobení, a tyto poté zavést do sériové výroby.

Termín realizace:

11/2018 – 10/2021

Název projektu:

Technologie velkoobjemové produkce hlubokých reliéfních mikrostruktur pro řízení světla z LED zdrojů

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015249

Program:

OPPIK Inovace – V. Výzva

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu je unikátní produktová a procesní inovace, které umožní zavést do produkce společnosti inovativní reliéfní difraktivní systémy, které najdou uplatnění např. v oblasti LED osvětlení díky jedinenčnému řízení bílého světla ze světelného zdroje, a tyto poté zavést do sériové výroby společnosti.

Termín realizace:

11/2018 – 3/2021

Projects co-financed by the European Regional Development Fund:

Project name:

Technology of production and scanning of the highest security level machine-readable element

Reg. number:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673

Program:

OP PIK Application – call VIII

Objective:

The subject of this project is the implementation of research and development activities in the field of development of world-class security features for documents and banknotes. The essence of the proposed element solution is a machine-readable identifier that is not recognizable by eye and is ideally spread over the entire surface of the hologram, thus using a sophisticated and non-trivial way of storing machine-readable information. The project is solved in effective cooperation of IQS Group s.r.o. and ÚPT AV ČR, v. v. i.

Realization dates:

01/2021 – 05/2023

Projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj:

Název projektu:

Technologie výroby a snímaní strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673

Program:

OP PIK Aplikace – Výzva VIII

Náplň:

Předmětem tohoto projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti vývoje světově výjimečných prvků zabezpečení dokladů a bankovek. Podstatou navrhovaného řešení prvku je strojově čitelný identifikátor, který není okem rozpoznatelný a je v ideálním případě rozprostřený po celé ploše hologramu, tedy používá sofistikovaný a netriviální způsob uložení strojově čitelné informace. Projekt je řešen v účinné spolupráci společnosti IQS Group s.r.o. a ÚPT AV ČR, v. v. i.

Termín realizace:

101/2021 – 05/2023

Název projektu:

Osvětlovací systémy nové generace

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026828

Program:

OP PIK Aplikace – Výzva IX

Náplň:

Náplň: Projekt je zaměřen na nové přístupy ke konstrukci osvětlovacích systémů využívajících sofistikované difrakční optické prvky a jejich soustavy. Cílem projektu je vytvoření postupů pro návrh, realizaci a implementaci relevantních technologií osvětlovacích systémů do průmyslové praxe.

Termín realizace:

08/2021 – 05/2023